Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
Νέο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1/1/2014

Πληροφορείστε ότι, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, το ωάριο της Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται από Δευτέρα - Παρασκευή από τις 7:30/8:30πμ μέχρι τις 15:00/16:00μμ.

Ως εκ τούτου, από την
1η Ιανουαρίου 2014, οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στο Τμήμα Τελωνείων διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τελωνείο Λευκωσίας Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

08:00 – 15:00

07:30 – 15:00

Τελωνείο Λεμεσού Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

07:30 – 15:00

07:30 – 15:00

Τελωνείο Λάρνακας: Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

Ταμείο στο κτίριο Διοίκησης:

Αεροδρόμιο:

07:30 – 15:00

07:30 – 15:00

07:30 – 15:00

07:30 – 16:00

Τελωνείο Πάφου:Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

Αεροδρόμιο:

07:30 – 15:00 (διακοπή λειτουργίας ταμείου 12:00 – 12:45 για κατάθεση εισπράξεων)

07:30 – 15:00

07:30 – 16:00
Ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1/9/2013 μέχρι την 31η/12/2013
Τελωνείο ΛευκωσίαςΕξυπηρέτηση κοινού:

Ταμείο:

08:00 – 16:30

08:00 – 15:00

Τελωνείο ΛεμεσούΕξυπηρέτηση κοινού: 08:00 – 15:00
Τελωνείο Λάρνακας:Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταμείο στο κτίριο Διοίκησης:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

Αεροδρόμιο:

08:00 – 15:30

08:00 – 15:15

08:00 – 14:30

08:00 – 16:30

Τελωνείο Πάφου:Εξυπηρέτηση κοινού:

Ταχυδρομείο Δεμάτων:

Αεροδρόμιο:

08:00 – 15:30 (διακοπή λειτουργίας ταμείου 12:30 – 13:15 για κατάθεση εισπράξεων)

08:00 – 14:30

08:00 – 16:30
No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας