Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Η συνδυασμένη ονοματολογία είναι η δασμολογική και στατιστική ονοματολογία της τελωνειακής ένωσης.
Το κοινό δασμολόγιο είναι το εξωτερικό δασμολόγιο που εφαρμόζεται στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.
Το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φέρει την ονομασία Taric. Το Taric περιλαμβάνει τα ενωσιακά και εμπορικά μέτρα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισάγονται και εξάγονται από την ΕΕ.

[Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ]Εικονίδιο Επεξηγηματικές Σημειώσεις της ΣΟ
Εικονίδιο Κοινό Δασμολόγιο
Εικονίδιο Πίνακες συσχετισμού κωδικών, νέοι και καταργηθέντες κωδικοί ΣΟ

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας