Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγκυκλίους του Τμήματος που αφορούν τις εφαρμογές TARIC.Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2010-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 83,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2012-2013 (Μέγεθος Αρχείου: 397,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2013-2014 (Μέγεθος Αρχείου: 72,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2014-2015 (Μέγεθος Αρχείου: 68,53Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2015-2016 (Μέγεθος Αρχείου: 51,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2016-2017 (Μέγεθος Αρχείου: 178,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2017-2018 (Μέγεθος Αρχείου: 55,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2018-2019 (Μέγεθος Αρχείου: 55,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠίνακας συσχετισμού κωδικών TARIC των ετών 2019-2020 (Μέγεθος Αρχείου: 67,93Kb)
0.0K.pdfΕγχειρίδιο TARIC (Μέγεθος Αρχείου: 1921,12Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας