Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την εγκύκλιο ΕΥΡΩ 6.

Προβλεπόμενη ποινή
Ποσό σε

£

Ποσό σε

£10
€17
£100
€170
£200
€341
£250
€427
£500
€854
£750
€1.281
£1.000
€1.708
£1.500
€2.562
£2.000
€3.417
£3.000
€5.125
£5.000
€8.543
£10.000
€17.086
£50.000
€85.430
No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας