Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί τους οικονομικούς του εταίρους ότι έχουν δημοσιευθεί οι Προδιαγραφές για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα, η οποία θα γίνεται μέσω του Cyprus electronic Government Gateway (CeGG).

Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί σήμερα στον θεματικό σύνδεσμο «Τεχνικές Πληροφορίες» της ιστοσελίδας «ΘΗΣΕΑΣ» του Τμήματος Τελωνείων.

Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων
Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2023No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας