Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
Πιστοποίηση Τμήματος Τελωνείων ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης
από το Association of Chartered Certified Accountnats (ACCA) για την περίοδο 2006 - 2021

Το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) έχει ανανεώσει την πιστοποίηση του Τμήματος Τελωνείων ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας