Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Παρατίθενται πιο κάτω τα στοιχεία λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα όπως:

Για τελωνειακή αποταμίευση και για ελεύθερες ζώνες
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ανδρούλλα Ανδρονίκου Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601705
22302031
aandronikou@customs.mof.gov.cy
Μάριος ΣάββαΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601711
22302031
msavva@customs.mof.gov.cy

Για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Μαρία Θεοφίλου ΤσολάκηΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601741
22302031
mtheophilou@customs.mof.gov.cy

Για προσωρινή εισαγωγή
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αναστασία ΠαναγιώτουΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601657
22302031
apanayiotou@customs.mof.gov.cy

Για ειδικό προορισμό
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Θεοδώρα ΔημητρίουΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601704
22302031
tdemetriou@customs.mof.gov.cy

Για διαμετακόμιση
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Χριστιάνα ΜούσαΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601651
22302031
cmousa@customs.mof.gov.cy

Για εξαγωγή
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Θεοδώρα ΔημητρίουΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601704
22302031
tdemetriou@customs.mof.gov.cy
Για εκτίμηση εισαγόμενων εμπορευμάτων
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aνδρέας ΠολυδώρουΓωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601748
22302031
apolydorou@customs.mof.gov.cy
Για απαλλαγές εμπορευμάτων
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αναστασία Παναγιώτου
Αθηνά Ηλιοδώρου
Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601657
22601872
22302031
apanayiotou@customs.mof.gov.cy
aeliodorou@customs.mof.gov.cy
Για απλουστευμένες διαδικασίες
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Θεοδώρα Δημητρίου (αναφορικά με εισαγωγικούς δασμούς)

Κωστάκης Γεωργίου (αναφορικά με φόρους κατανάλωσης)
Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
2260170422601659
22302031
tdemetriou@customs.mof.gov.cycgeorgiou@customs.mof.gov.cy
Για Φόρους Κατανάλωσης
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Κωστάκης Γεωργίου
(ενεργειακά προϊόντα & ηλεκτρική ενέργεια)
Γωνία Μ. Καραολή και Γ. Αυξεντίου, Λευκωσία, Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
22601659


22302031
cgeorgiou@customs.mof.gov.cy
Aντρέας Ανδρέου
(πετρέλαιο για γεωργικούς σκοπούς)
Α. Κάρυου 1, Έγκωμη, Τελωνείο Λευκωσίας
22407649


22302031
aandreou@customs.mof.gov.cyNo documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας