Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για ερωτήματα σχετικά με το σύστημα ECS μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy .

Για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:
Αρχιτελωνείο

Λευκωσία
Λεμεσός

Λάρνακα
22 601888, 22 601867, 22 601868, 22 601863, 22 601663, 22601673,
22 407553, 22 407550
25802589, 22802437, 25802536, 25802440, 25802539, 25802503
24 801436, 24801478, 24828927

ενώ όσον αφορά τεχνικά θέματα του συστήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: +35722601398 και +35722601386 (Τμ. Υπηρεσιών Πληροφορικής).

Για υποστήριξη των χρηστών κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών (15:00-19:30) στο τηλ. 97-776283.
Σημειώνεται ότι, υποστήριξη μπορεί να δίδεται εφόσον δεν απαιτείται μετάβαση του λειτουργού στο Τελωνείο.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας