Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File AEO (5) - Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ) Αίτηση για χορήγηση άδειας ΑΕΟ και Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (SAQ) μετά την εφαρμογή της νέας Ενωσιακής νομοθεσίας την 1η Μαϊου 2016 (Μέγεθος: 2821.06 Kb)
Download Acrobat Reader File AEO (4) - Εξουσιοδοητμένοι Οικονομικοί Φορείς- ΑΕΟ Νέο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης για τους Εξουσιοδοτημάενου Οικονομικούς Φορείς (new AEO eLearning course) (Μέγεθος: 204.16 Kb)
Download Acrobat Reader File AEO (3) - Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) Χρονική περίοδος για την έκδοση Πιστοποιητικού ΑΕΟ ή την απόρριψη σχετικής αίτησης από το Τμήμα Τελωνείων – Καν. (ΕΕ) αρ. 197/2010. (Μέγεθος: 168.61 Kb)
Download Acrobat Reader File AEO (2) - Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς – ΑΕΟ – Έντυπο Αναφοράς Λειτουργού Ελέγχου (Μέγεθος: 239.91 Kb)
Download Acrobat Reader File AEO (1) - Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) (Μέγεθος: 50.1 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας