Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Σύστημα Παραγωγής Ελέγχου Εισαγωγών (ICS ), έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Οκτωβρίου 2010 με την υποβολή πραγματικών Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου (ENS), ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2011 η κατάθεση των ENS καθίσταται υποχρεωτική.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το σύστημα παραγωγής είναι :

https://ics.customs.mof.gov.cy/ICSiSee/ics for system access
https://ics.customs.mof.gov.cy/ICSB2B/IcsService for system to system
https://ics.customs.mof.gov.cy/ICSB2B/IcsService?wsdl for system to system

Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης για είσοδο στο πραγματικό περιβάλλον παραγωγής πατήστε εδώ.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας