Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Δοκιμαστικό Σύστημα ΕXS επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να ελέγχουν τα συστήματα τους πριν καταθέσουν συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου στο σύστημα παραγωγής.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το απόκτηση πρόσβαση στο δοκιμαστικό σύστημα είναι : http://exstest.customs.mof.gov.cy/EXSpilot/exs

Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης για είσοδο στο δοκιμαστικό σύστημα μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο Υποστήριξης στην ηλ. διέυθυνση: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy
No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας