Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Καν. 268/2004 της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 152,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1164/2004 της 24ης Ιουνίου 2004, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 28 Ιουνίου 2004 (Μέγεθος: 50,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1603/2004 της 14ης Σεπτεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2004 (Μέγεθος: 50,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2131/2004 της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 15 Δεκεμβρίου 2004 (Μέγεθος: 48,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 264/2005 της 16ης Φεβρουαρίου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 17 Φεβρουαρίου 2005 (Μέγεθος: 216,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 755/2005 της 18ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Μαΐου 2005 (Μέγεθος: 48,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 939/2005 της 20ης Ιουνίου 2005, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 43,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 959/2005 της 23ης Ιουνίου 2005, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 45,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1106/2005 της 13ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου 2005 (Μέγεθος: 48,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1717/2005 της 19ης Οκτωβρίου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 20 Οκτωβρίου 2005 (Μέγεθος: 48,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1874/2005 της 16ης Νοεμβρίου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 17 Νοεμβρίου 2005 (Μέγεθος: 48,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1924/2005 της 24ης Νοεμβρίου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 25 Νοεμβρίου 2005 (Μέγεθος: 48,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 83/2006 της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Ιανουαρίου 2006 (Μέγεθος: 48,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 213/2006 της 8ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 49,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Kαν. 254/2006 της 14ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. αριθ. 406/2006 της 8ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 577/2006 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,16 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 745/2006 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 49,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1346/2006 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 49,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1495/2006 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 49,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1826/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 33/2007 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 840/2007 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 50,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1077/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 50,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1481/2007 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 51,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 264/2008 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 576/2008 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 914/2008 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1155/2008 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών (Μέγεθος: 48,14 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας