Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Products processed from cerealsRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 896/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 103,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 928/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 96,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 934/2004 of 30 April 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1040/2004 of 27 May 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 47,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg 1053/2004 of 28 May 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 33,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1054/2004 of 28 May 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 35,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1173/2004 of 24 June 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 47,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1191/2004 of 28 June 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 33,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1192/2004 of 28 June 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 35,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1264/2004 of 8 July 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 48,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1377/2004 of 29 July 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 48,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1392/2004 of 30 July 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 33,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1393/2004 of 30 July 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 35,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1528/2004 of 26 August 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 47,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1546/2004 of 30 August 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 33,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1708/2004 of 30 September 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 41,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1716/2004 of 30 September 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 41,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1879/2004 of 28 October 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 41,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1904/2004 of 29 October 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 33,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1905/2004 of 29 October 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 34,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2020/2004 of 25 November 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2048/2004 of 29 November 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 30,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2049/2004 of 29 November 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 31,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2158/2004 of 16 December 2004 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2193/2004 of 20 December 2004 fixing the export refunds on malt (Size: 30,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2194/2004 of 20 December 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 133/2005 of 27 January 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 160/2005 of 31 January 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 161/2005 of 31 January 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 311/2005 of 24 February 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,95 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 343/2005 of 28 February 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 344/2005 of 28 February 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 507/2005 of 31 March 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 508/2005 of 31 March 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 509/2005 of 31 March 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 664/2005 of 28 April 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 677/2005 of 29 April 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 44,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 678/2005 of 29 April 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 799/2005 of 26 May 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,73 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 821/2005 of 30 May 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 822/2005 of 30 May 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 961/2005 of 23 June 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 994/2005 of 29 June 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 995/2005 of 29 June 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1000/2005 of 30 June 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1132/2005 of 14 July 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1250/2005 of 29 July 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1328/2005 of 11 August 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1353/2005 of 17 August 2005 correcting Regulation (EC) No 664/2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 36,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1396/2005 of 25 August 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1423/2005 of 30 August 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1464/2005 of 8 September 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1594/2005 of 29 September 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1603/2005 of 30 September 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1604/2005 of 30 September 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1712/2005 of 19 October 2005 altering the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 31,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1791/2005 of 28 October 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1837/2005 of 10 November 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1940/2005 of 25 November 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1941/2005 of 25 November 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2070/2005 of 16 December 2005 altering the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 32,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2134/2005 of 22 December 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2143/2005 of 23 December 2005 fixing the export refunds on malt (Size: 30,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2144/2005 of 23 December 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2134/2005 of 22 December 2005 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (OJ L 340, 23.12.2005) (Size: 22,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 143/2006 of 26 January 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 171/2006 of 31 January 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 30,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 172/2006 of 31 January 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 282/2006 of 16 February 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 348/2006 of 27 February 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 30,94 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 349/2006 of 27 February 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 481/2006 of 23 March 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 535/2006 of 31 March 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 30,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 536/2006 of 31 March 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 650/2006 of 27 April 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 38,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 667/2006 of 28 April 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 30,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 668/2006 of 28 April 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 757/2006 of 18 May 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 810/2006 of 31 May 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 32,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 813/2006 of 31 May 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 985/2006 of 29 June 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 993/2006 of 30 June 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 31,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 994/2006 of 30 June 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1075/2006 of 13 July 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1170/2006 of 31 July 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1171/2006 of 31 July 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1305/2006 of 31 August 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1310/2006 of 31 August 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 31,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1434/2006 of 28 September 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1455/2006 of 29 September 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 31,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1456/2006 of 29 September 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1469/2006 of 4 October 2006 altering the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 33,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1523/2006 of 12 October 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1569/2006 of 19 October 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1613/2006 of 27 October 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 31,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1614/2006 of 27 October 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1656/2006 of 9 November 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1764/2006 of 30 November 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 31,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1765/2006 of 30 November 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1953/2006 of 21 December 2006 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1957/2006 of 21 December 2006 fixing the export refunds on malt (Size: 32,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1958/2006 of 21 December 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 63/2007 of 25 January 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 84/2007 of 29 January 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 34,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 85/2007 of 29 January 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 36,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 177/2007 of 22 February 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Corrigendum to Reg. 177/2007 of 22 February 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice ( OJ L 55, 23.2.2007) (Size: 25,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 198/2007 of 26 February 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 32,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 199/2007 of 26 February 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 348/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 30,94 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 357/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 358/2007 of 29 March 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 399/2007 of 12 April 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 475/2007 of 27 April 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 476/2007 of 27 April 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 32,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 515/2007 of 10 May 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 42,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 598/2007 of 31 May 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 40,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 601/2007 of 31 May 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 602/2007 of 31 May 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,16 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 670/2007 of 14 June 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 746/2007 of 28 June 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 764/2007 of 29 June 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 765/2007 of 29 June 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on malt (Size: 33,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 795/2007 of 5 July 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 889/2007 of 26 July 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 911/2007 of 30 July 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. Νo 950/2007 of 9 August 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1012/2007 of 30 August 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1053/2007 of 13 September 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1115/2007 of 27 September 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 39,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1131/2007 of 28 September 2007 fixing the export refunds on malt (Size: 31,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1254/2007 of 25 October 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 42,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1317/2007 of 8 November 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 42,76 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων