Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Στον παρόντα συνοπτικό οδηγό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσωρινή είσοδο ιδιωτικών οχημάτων από άλλο κράτος/μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Προσωρινή είσοδος ιδιωτικών οχημάτων από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. (Μέγεθος: 526,77 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας