Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι η θέση σε παραγωγική λειτουργία του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES) και του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης Φάση 5 (NCTS Ph.5) μετατίθεται στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων,
Τμήμα ΤελωνείωνNo documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας