Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Syrups and Other Sugar ProductsRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 902/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 105,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1037/2004 of 27 May 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 51,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1171/2004 of 24 June 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 43,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1280/2004 of 12 July 2004 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 1171/2004 (Size: 37,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1375/2004 of 29 July 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 44,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1525/2004 of 26 August 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 43,92 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1705/2004 of 30 September 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 44,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1869/2004 of 28 October 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 44,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2014/2004 of 25 November 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2227/2004 of 23 December 2004 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 88/2005 of 20 January 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 191/2005 of 3 February 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 270/2005 of 17 February 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 475/2008 of 29 May 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 499/2005 of 31 March 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 657/2005 of 28 April 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 803/2005 of 26 May 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 963/2005 of 23 June 2005 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 803/2005 (Size: 35,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1014/2005 of 30 June 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1229/2005 of 28 July 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1323/2005 of 11 August 2005 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 1229/2005 (Size: 34,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1395/2005 of 25 August 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1543/2005 of 22 September 2005 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 1395/2005 (Size: 34,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1592/2005 of 29 September 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1761/2005 of 27 October 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1877/2005 of 16 November 2005 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 1761/2005 (Size: 35,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1919/2005 of 24 November 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 42,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1978/2005 of 2 December 2005 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 1919/2005 (Size: 35,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2132/2005 of 22 December 2005 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 72/2006 of 16 January 2006 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 2132/2005 (Size: 35,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 94/2006 of 19 January 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 113/2006 of 23 January 2006 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 94/2006 (Size: 35,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 165/2006 of 30 January 2006 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 94/2006 (Size: 35,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 188/2006 of 2 February 2006 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 94/2006 (Size: 35,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 279/2006 of 16 February 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 518/2006 of 30 March 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,73 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 617/2006 of 20 April 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 41,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 751/2006 of 18 May 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 43,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 825/2006 of 1 June 2006 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No 751/2006 (Size: 36,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 980/2006 of 29 June 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state (Size: 43,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1005/2006 of 30 June 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1143/2006 of 27 July 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1218/2006 of 10 August 2006 amending Regulation (EC) No 1143/2006 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1245/2006 of 17 August 2006 amending Regulation (EC) No 1143/2006 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing (Size: 33,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1299/2006 of 31 August 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 33,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1334/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1299/2006 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing (Size: 32,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1428/2006 of 28 September 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1497/2006 of 10 October 2006 amending Regulation (EC) No 1428/2006 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing (Size: 33,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1567/2006 of 19 October 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1659/2006 of 9 November 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 34,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1732/2006 of 23 November 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1844/2006 of 14 December 2006 fixing the rates of the refunds applicable to certain milk products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty (Size: 39,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1948/2006 of 21 December 2006 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 59/2007 of 25 January 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 175/2007 of 22 February 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Corrigendum to Reg. 175/2007 of 22 February 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing ( OJ L 55, 23.2.2007 (Size: 36,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 252/2007 of 8 March 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 465/2007 of 26 April 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 344/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 428/2007 of 19 April 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 565/2007 of 24 May 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 668/2007 of 14 June 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 744/2007 of 28 June 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 853/2007 of 19 July 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 37,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. No 953/2007 of 9 August 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 36,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1005/2007 of 30 August 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 37,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1112/2007 of 27 September 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 37,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1251/2007 of 25 October 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 40,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg.1364/2007 of 22 November 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 40,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg.1552/2007 of 20 December 2007 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 41,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 89/2008 of 31 January 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 184/2008 of 28 February 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 279/2008 of 27 March 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 37,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 368/2008 of 24 April 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 475/2008 of 29 May 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 531/2008 of 12 June 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 610/2008 of 26 June 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 712/2008 of 24 July 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 39,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 759/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 712/2008 fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing (Size: 35,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 794/2008 of 7 August 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 845/2008 of 28 August 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 887/2008 of 11 September 2008 fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 38,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 948/2008 of 25 September 2008 suspending the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing (Size: 29,28 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων