Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4976 και ημερομηνία 9 Απριλίου 2021 - Κύριο Μέρος, Τμήμα Γ, αρ. 813, η προσφορά αρ. ΕΕΠ 1/2021.

Με την παρούσα πρόσκληση ζητούνται προσφορές από το Τμήμα Τελωνείων για την πώληση εμπορευμάτων και οχημάτων προς επιτόπια κατανάλωση ή για καταστροφή/διάλυση σε εξαρτήματα ή για εξαγωγή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τα προς πώληση είδη που βρίσκονται στα Τελωνεία Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και για την πώληση αντικών που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έγγραφα προσφορών από τα Επαρχιακά Τελωνεία Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων.

Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών, Μ. Καραολή, 1096 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Παρασκευής 23 Απριλίου 2021.


Download Acrobat Reader File Πρόσκληση για προσφορές (Μέγεθος: 102,58 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας