Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ενημερώνεστε ότι την Πέμπτη 9/12/21 από τις 7:30 μ.μ. μέχρι και τις 9:30 μ.μ. θα διακοπεί η λειτουργία του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου (ΚΚΔ), και ως εκ τούτου κατά το διάστημα αυτό αναμένεται ότι θα επηρεαστεί η διαθεσιμότητα των τελωνειακών συστημάτων (συστήματα του ΘΗΣΕΑ και διευρωπαϊκά, τόσο στο περιβάλλον παραγωγής όσο και στο δοκιμαστικό περιβάλλον) όσο και άλλων υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-OASIS κλπ).

Λυπούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό να προκληθεί,

Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων
Τμήμα Τελωνείων


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας