Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων δημοσιεύει τα έσοδά του (εισαγωγικοί δασμοί, φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ) για κάθε μήνα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα έσοδα των τελευταίων ετών στα πιο κάτω αρχεία:


Εικονίδιο Έσοδα προηγούμενων ετών

Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Σύγκριση μηνιαίων εσόδων Τμ. Τελωνείων για την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018- 2019 (Μέγεθος: 260,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Μηνιαία έσοδα του Τμ. Τελωνείων για την περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018 - 2019 (Μέγεθος: 408,95 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας