Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Αίτηση Παράτασης Διαστήματος Παρέμβασης-ΕΕ (Μέγεθος: 471,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Industry Intelligence Submission form- New Trends (only in english) (Μέγεθος: 118,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Industry Intelligence Submission form- Red Alert (only in english) (Μέγεθος: 79,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Ενωσιακή/Εθνική αίτηση παρέμβασης για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (Μέγεθος: 3347,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι.1 -Πληροφορίες αναφορικά με εμπορεύματα που παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τελ.επιλικ. 21/2/18 (Μέγεθος: 338,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι.2 - Ειδοποίηση κατακράτησης εμπορευμάτων που εκ πρώτης όψεως παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (Μέγεθος: 343,88 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι.3 - Ειδοποίηση κατάσχεσης εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (Μέγεθος: 325,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι. 4 (Β) - Ειδοποίηση κατακράτησης εμπορευμάτων που εκ πρώτης όψεως παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και για τα οποία υπάρχει γενική αίτηση του αιτούντος για εφαρμογή της διαδικασίας καταστροφής εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές (Μέγεθος: 353,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι. 4 (Α) - Ειδοποίηση κατακράτησης εμπορευμάτων που εκ πρώτης όψεως παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Μέγεθος: 332,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Δ.Ι.5 - Συγκατάθεση διασαφηστή/κατόχου/ιδιοκτήτη εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την εγκατάλειψη ή καταστροφή τους υπό τελωνειακό έλεγχο (Μέγεθος: 306,04 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας