Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Cereals and Wheat or Rye Flour Groats or MealRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 927/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 99,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 933/2004 of 30 April 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1051/2004 of 28 May 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 34,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1052/2004 of 28 May 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1125/2004 of 17 June 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 34,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1190/2004 of 28 June 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1195/2004 of 28 June 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 34,94 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1379/2004 of 29 July 2004 fixing production refunds on cereals and rice (Size: 29,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1390/2004 of 30 July 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1391/2004 of 30 July 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1530/2004 of 26 August 2004 fixing production refunds on cereals and rice (Size: 29,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1544/2004 of 30 August 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1587/2004 of 9 September 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 35,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1714/2004 of 30 September 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 34,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1715/2004 of 30 September 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1889/2004 of 29 October 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1890/2004 of 29 October 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2046/2004 of 29 November 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 31,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2047/2004 of 29 November 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 32,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2191/2004 of 20 December 2004 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 31,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2192/2004 of 20 December 2004 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 32,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 15/2005 of 6 January 2005 fixing production refunds on cereals and rice (Size: 26,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 135/2005 of 27 January 2005 fixing production refunds on cereals and rice (Size: 26,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 158/2005 of 31 January 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 31,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 159/2005 of 31 January 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 32,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 194/2005 of 3 February 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 195/2005 of 3 February 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 33,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 196/2005 of 3 February 2005 fixing production refunds on cereals and rice (Size: 27,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 229/2005 of 10 February 2005 fixing production refunds on cereals (Size: 26,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 231/2005 of 10 February 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 33,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 272/2005 of 17 February 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 32,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 313/2005 of 24 February 2005 fixing production refunds on cereals (Size: 26,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 315/2005 of 24 February 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 333/2005 of 25 February 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 345/2005 of 28 February 2005 amending the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 33,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 366/2005 of 3 March 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 440/2005 of 17 March 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 505/2005 of 31 March 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 506/2005 of 31 March 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 539/2005 of 7 April 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 622/2005 of 21 April 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 675/2005 of 29 April 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 676/2005 of 29 April 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 725/2005 of 12 May 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 740/2005 of 13 May 2005 amending the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 33,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 764/2005 of 19 May 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 807/2005 of 26 May 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 820/2005 of 30 May 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 918/2005 of 16 June 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 968/2005 of 23 June 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 993/2005 of 29 June 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1025/2005 of 30 June 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1133/2005 of 14 July 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1421/2005 of 30 August 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1467/2005 of 8 September 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,97 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1547/2005 of 22 September 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1602/2005 of 30 September 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1638/2005 of 6 October 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1675/2005 of 13 October 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1728/2005 of 20 October 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1771/2005 of 27 October 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1839/2005 of 10 November 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 33,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1939/2005 of 25 November 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2009/2005 of 8 December 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 33,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2055/2005 of 15 December 2005 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2142/2005 of 23 December 2005 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 14/2006 of 5 January 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 48/2006 of 12 January 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 148/2006 of 26 January 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,8 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 170/2006 of 31 January 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 37,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 191/2006 of 2 February 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg 236/2006 of 9 February 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 285/2006 of 16 February 2006 providing for the rejection of applications for export licences in the cereal sector in relation to products of CN code 11010015 (Size: 28,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 288/2006 of 16 February 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour groats and meal (Size: 32,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 347/2006 of 27 February 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 533/2006 of 31 March 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 32,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 534/2006 of 31 March 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 570/2006 of 6 April 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 32,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 623/2006 of 20 April 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 32,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 809/2006 of 31 May 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 36,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 666/2006 of 28 April 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 690/2006 of 4 May 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 761/2006 of 18 May 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 827/2006 of 1 June 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 880/2006 of 15 June 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 992/2006 of 30 June 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1034/2006 of 6 July 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1060/2006 of 12 July 2006 amending the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1077/2006 of 13 July 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1121/2006 of 20 July 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1169/2006 of 31 July 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereal (Size: 35,8 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1308/2006 of 31 August 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1453/2006 of 29 September 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1454/2006 of 29 September 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1525/2006 of 12 October 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1612/2006 of 27 October 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1698/2006 of 16 November 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 34,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1763/2006 of 30 November 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1972/2006 of 22 December 2006 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1973/2006 of 22 December 2006 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 82/2007 of 29 January 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 36,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 83/2007 of 29 January 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 38,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 196/2007 of 26 February 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 27,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 197/2007 of 26 February 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 355/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 356/2007 of 29 March 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 473/2007 of 27 April 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 474/2007 of 27 April 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 34,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 599/2007 of 31 May 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 600/2007 of 31 May 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 762/2007 of 29 June 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 763/2007 of 29 June 2007 fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals (Size: 35,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 909/2007 of 30 July 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1010/2007 of 30 August 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1129/2007 of 28 September 2007 fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal (Size: 33,8 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων