Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICS - Παράρτημα Β: Κανόνες και όροι (Μέγεθος Αρχείου: 183,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔήλωση Εμπιστευτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το σύστημα ICS2 (Μέγεθος Αρχείου: 217,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipICS-Sample xml for IE315 (Μέγεθος Αρχείου: 1,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipICS -Παράρτημα Α: XML Schemas (Μέγεθος Αρχείου: 32,31Kb)
ICS-Base64 scheme (Μέγεθος Αρχείου: 1,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICS -Μηνύματα για εξωτερικούς χρήστες (Μέγεθος Αρχείου: 1361,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelICS-Common mistakes for ICS (Μέγεθος Αρχείου: 11,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΙCS -System Architecture Document - B2B Specification (μόνο στα αγγλικά) (Μέγεθος Αρχείου: 701,53Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας