Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ανακοίνωση Τύπου 1-Διακήρυξη των Παρισίων
Ανακοίνωση Τύπου 2 -«Ανοικτά Σύνορα, Ασφαλή Σύνορα»
Άρθρα

Ανακοίνωση Τύπου 1-Διακήρυξη των Παρισίων

Στις 04 Ιουλίου 2008 στο Παρίσι, υπό την προεδρία του κ. Eric Woerth, Υπουργού Κρατικού Προϋπολογισμού, Δημοσίων Λογαριασμών και Δημοσίου της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή στα πλαίσια των εορτασμών για την 40ή Επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης.

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Γαλλική Προεδρία, ήταν παρόντες ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Φορολογική και Τελωνειακή Ένωση κ. Laszlo Covacs, οι Διευθυντές Τελωνείων όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ καθώς επίσης της Τουρκίας και της Κροατίας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και άλλες προσωπικότητες.

Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση που προβλεπόταν από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957), ιδρύθηκε την 01 Ιουλίου 1968. Με την ίδρυσή της, καταργήθηκαν οι δασμοί μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, ενώ υιοθετήθηκε το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο το οποίο εφαρμόζεται στις εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση ήταν ο προάγγελος της Κοινής Αγοράς και στην ουσία, σήμερα, αποτελεί την εξωτερική της διάσταση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη των Παρισίων, για το μελλοντικό ρόλο των Τελωνείων.

Με τη Διακήρυξη των Παρισίων, τίθενται κοινοί στρατηγικοί στόχοι για τις Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών της ΕΕ, έτσι ώστε αυτές, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Τα Τελωνεία στη σύγχρονη εποχή, λειτουργώντας μέσα σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και ρισκοβόρο περιβάλλον, θα πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση του εμπορίου, υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω τελετής και στα πλαίσια μιας κίνησης συμβολικού χαραχτήρα, ο κ. Eric Woerth, παρέδωσε στις Ιταλικές αρχές, 50 αρχαίους αμφορείς του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ., που είχαν εκσκαφτεί παράνομα, αλλά στη συνέχεια κατασχέθηκαν από τις Τελωνειακές Αρχές της Γαλλίας, στην περιοχή Perpignan (στη Νότια Γαλλία).

Ανακοίνωση Τύπου 2 -«Ανοικτά Σύνορα, Ασφαλή Σύνορα»

Την 01 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γιόρτασε την 40η επέτειο της Τελωνειακής της Ένωσης. Η εν λόγω συγκυρία, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενημέρωση του ευρωπαίου πολίτη σχετικά με τη σημασία της Τελωνειακής Ένωσης και το ρόλο που επιτελούν τα Τελωνεία σήμερα, αλλά και για το ρόλο που θα διαδραματίζουν στο μέλλον, ξεκινώντας από εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης, δηλαδή από την 01 Ιουλίου 1968.

Σε επίπεδο ΕΕ, έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένη επικοινωνιακή εκστρατεία, η οποία εστιάζεται στον ευρωπαίο πολίτη κι επικεντρώνεται αφενός, στην παροχή πληροφόρησης σε σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Τελωνειακής Ένωσης κι αφετέρου, στο ρόλο που διαδραματίζουν τα Τελωνεία, στους τομείς της προστασίας της κοινωνίας και της διευκόλυνσης του εμπορίου.

Το Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πιο πάνω εκστρατείας της ΕΕ. Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του Κύπριου Πολίτη, σχετικά με την Τελωνειακή Ένωση και το ρόλο των Τελωνείων, η Τελωνειακή Διοίκηση της Κύπρου, έχει εκπονήσει συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας με τίτλο «Ανοικτά Σύνορα, Ασφαλή Σύνορα», στα πλαίσια του οποίου έχουν προγραμματιστεί, μια σειρά από δράσεις επικοινωνίας κι ενημέρωσης, που απευθύνονται ειδικά στον Κύπριο πολίτη.

Χρονικά, ο κύκλος ενημέρωσης του πολίτη, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 23/05/2008 - όπου παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό η Τελωνειακή Έκθεση 2008, στα πλαίσια της συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεθνή Κρατική Έκθεση 2008 - και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους (2008).

Η εκστρατεία ενημέρωσης του Τμήματος Τελωνείων, θα κορυφωθεί κατά την περίοδο που ξεκινά από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2008, με την πραγματοποίηση ειδικών ενημερωτικών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, στους μαθητές και στους φοιτητές και δημοσιεύσεων σχετικών άρθρων και ανακοινώσεων τύπου στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Εκτός από τα πιο πάνω, ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορεί να ενημερώνεται για την Τελωνειακή Ένωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας για την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση που έχει ετοιμαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό και αποτελεί μέρος της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας (www.mof.gov.cy/ce). Τέλος, το Τμήμα Τελωνείων θα διαθέσει σχετικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο ο Κύπριος πολίτης, θα έχει την ευκαιρία να προμηθεύεται τόσο σε έντυπη μορφή (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, το Κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, το Αρχιτελωνείο και τους υπόλοιπους Σταθμούς Τελωνείων, το Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., τα λιμάνια και αεροδρόμια), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (βλέπε ηλεκτρονική διεύθυνση πιο πάνω).

]Άρθρα Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση : 40 χρόνια πετυχημένης προσπάθειας Την 01 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γιόρτασε την 40η επέτειο, της Τελωνειακής της Ένωσης. 40 χρόνια τώρα (1968 - 2008), οι Τελωνειακές Διοικήσεις στην ΕΕ, εργάζονται πολύ σκληρά για να δημιουργήσουν μια κοινή τελωνειακή οντότητα. Το γεγονός αυτό, συνιστά μια πραγματικότητα με απτά οφέλη για τον ευρωπαίο πολίτη, στους τομείς της προστασίας της κοινωνίας και της διευκόλυνσης του εμπορίου. Σήμερα, στην ΕΕ των 27 χωρών, 27 τελωνειακές διοικήσεις εργάζονται μαζί στενά και δηλώνουν πανέτοιμες να μην αρκεστούν σε ρόλο παθητικού θεατή, αλλά να ανταποκριθούν άμεσα και με θετική σκέψη στην αλλαγή, αναλαμβάνοντας ενεργητική παρά παθητική δράση Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση σημαίνει : (1) κατάργηση των τελωνειακών δασμών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, (2) εφαρμογή κοινού δασμολογίου για τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, (3) εφαρμογή κοινών κανόνων καταγωγής για τα εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ και (4) κοινός προσδιορισμός της τελωνειακής αξίας. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις τέσσερις πιο πάνω αρχές, μεταξύ των 6 ιδρυτικών κρατών μελών της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία), οδήγησε στη δημιουργία της Τελωνειακής Ένωσης, την 1 Ιουλίου 1968, ενάμιση χρόνο νωρίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμένο - με βάση τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 - χρόνο. Τα Τελωνεία προστατεύουν την κοινωνία και διευκολύνουν το εμπόριο Η ΕΕ, με πληθυσμό 500 εκατομμυρίων περίπου, είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Μόνο το 2007, καταγράφηκαν γύρω στις 175 εκατομμύρια τελωνειακές διασαφήσεις - 5,5 διασαφήσεις το δευτερόλεπτο ! Πέρα όμως από τα πιο πάνω στατιστικά αποτελέσματα, οι Τελωνειακές Διοικήσεις στην ΕΕ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, αντιμετωπίζουν σήμερα μια μεγάλη διπλή πρόκληση : να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο και την ίδια στιγμή να προστατεύσουν από τους κινδύνους που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ, εργάζονται σκληρά, βρισκόμενες στην καρδιά της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι κατά μοναδικό τρόπο, εξοπλισμένες με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα Τελωνεία διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο: (α) στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, (β) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των Κρατών - Μελών της, (γ) στην προστασία της ΕΕ από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, προσφέροντας υποστήριξη στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, (δ) στο να καταστούν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές, μέσω σύγχρονων εργασιακών μεθόδων που υποστηρίζονται από ένα εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον. Με άλλα λόγια, οι υπάλληλοι των τελωνειακών αρχών, με ιδιαίτερο ζήλο και αγάπη για αυτό που κάνουν, επιτελούν επί καθημερινής βάσης το καθήκον τους, προστατεύοντας τους πολίτες, μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται για παροχή της απαιτούμενης προστασίας στον καταναλωτή, από πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες, από προϊόντα απομίμησης, επικίνδυνα παιχνίδια και βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία τροφές. Ταυτόχρονα, τοποθετούν τη διευκόλυνση του εμπορίου στην καρδιά της καθημερινής εργασίας τους, προσπαθώντας να μειώσουν την παρέμβαση της τελωνειακής διοίκησης, στη ροή των αγαθών - στα πλαίσια πάντα του νόμιμου εμπορίου - επιδρώντας έτσι, θετικά στο στόχο για αναζωογόνηση του διεθνούς εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Το όραμα των Τελωνείων της ΕΕ για το μέλλον και μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, στοχεύει στην επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της διευκόλυνσης και του ελέγχου. Στο παρόν στάδιο και για τα επόμενα 5 χρόνια, ένας από τους βασικότερους στόχους στην ΕΕ, είναι τα «Ηλεκτρονικά Τελωνεία», που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος, με πλήρη απεξάρτηση από το χαρτί. Η πρωτοβουλία αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα στα 27 Κράτη Μέλη και στους εμπόρους, να εργαστούν μαζί μέσω διαδικτύου και θα επιτρέψει στα Τελωνεία και τις επιχειρήσεις να εργαστούν καλύτερα, γρηγορότερα και πιο οικονομικά. Συνοψίζοντας, τα τελευταία 40 χρόνια (1968 - 2008), τα Τελωνεία εργάζονται καθημερινά, για να διευκολύνουν το εμπόριο και να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης και ασφάλειας στην ΕΕ. Οι υπάλληλοι των τελωνειακών αρχών, σε ολόκληρη την ΕΕ, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και μέσα από ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού, στα πλαίσια του κοινού τους σκοπού και της ύπαρξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση, έτσι ώστε να προσφέρουν πάνω σε μόνιμη και συνεχή βάση, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης, σε 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.
Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας