Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Word Document Αρ. 4/2016- Πρακτικό Ανάθεσης -Διαγωνισμός για τη παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου στον Κάτω Πύργο (Μέγεθος: 150,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Αρ. 3/2017- Έγγραφα Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός (1) Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Τελωνείων – αρ. διαγωνισμού: 3/2017 (Μέγεθος: 245,35 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΕΠ 1/2017- Έγγραφα προσφορών για πώληση εμπορευμάτων και οχημάτων για επιτόπια κατανάλωση ή για διάλυση σε εξαρτήματα ή για εξαγωγή και για την πώληση αντικών (Μέγεθος: 1469,87 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΕΠ-2/2017- Έγγραφα προσφορών για πώληση εμπορευμάτων και οχημάτων για επιτόπια κατανάλωση ή για διάλυση σε εξαρτήματα ή για εξαγωγή και για την πώληση αντικών (Μέγεθος: 2722,49 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας