Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΕΕΠ-1/2019- Έγγραφα προσφορών για πώληση εμπορευμάτων και σκαφών (Μέγεθος: 864,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Αρ. 1/2019 - Πρόσκληση για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του κυλικείου στο επαρχιακό γραφείο του τελωνείου Λευκωσίας (Μέγεθος: 224,01 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΕΠ-2/2019- Έγγραφα προσφορών για πώληση εμπορευμάτων και οχημάτων για επιτόπια κατανάλωση ή για διάλυση σε εξαρτήματα ή για εξαγωγή, για την πώληση σκαφών και για την πώληση αντικών (Μέγεθος: 3061,24 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας