Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Στα πλαίσια παροχής διευκολύνσεων στο νόμιμο εμπόριο και ενίσχυσης των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διοργανώθηκε στις 6 Ιουνίου 2019 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στη Λευκωσία, παρουσίαση με θέμα: «Καθεστώτα Τελειοποίησης– Πως να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής σας μονάδας».

Στην εν λόγω παρουσίαση, την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ, έγινε ενημέρωση στα παρευρισκόμενα μέλη της Ομοσπονδίας, για τη λειτουργία και τα οφέλη που προσφέρουν στις μεταποιητικές, εισαγωγικές/εξαγωγικές μονάδες η χρήση των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και να αντεπεξέλθουν στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας