Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για ερωτήματα σχετικά με το σύστημα ICS μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλ. διεύθυνση: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy .

Για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:

Αρχιτελωνείο
Λεμεσός
Λάρνακα
22 601887
25802588, 25802414, 25802586
24801436, 24801478, 24828927
ενώ όσο αφορά τεχνικά θέματα του συστήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο, +35722601431 (Τμ. Υπηρεσιών Πληροφορικής).


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας