Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Cereal-Based Compound Feeding StuffsRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 897/2004 of 29 April 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 98,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1041/2004 of 27 May 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 36,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1174/2004 of 24 June 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 42,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1378/2004 of 29 July 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 41,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1529/2004 of 26 August 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 41,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1709/2004 of 30 September 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 34,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1881/2004 of 28 October 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 33,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2021/2004 of 25 November 2004 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 134/2005 of 27 January 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 312/2005 of 24 February 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg 510/2005 of 31 March 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg 665/2005 of 28 April 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,16 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 800/2005 of 26 May 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 966/2005 of 23 June 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1252/2005 of 29 July 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1397/2005 of 25 August 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1595/2005 of 29 September 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1770/2005 of 27 October 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 30,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1931/2005 of 24 November 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2135/2005 of 22 December 2005 fixing the export refunds on cereal-based compound feeding stuffs (Size: 31,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 144/2006 of 26 January 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 31,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 329/2006 of 23 February 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 33,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 521/2006 of 30 March 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 33,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 651/2006 of 27 April 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 33,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 758/2006 of 18 May 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 35,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg 986/2006 of 29 June 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1164/2006 of 28 July 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 35,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1306/2006 of 31 August 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1435/2006 of 28 September 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1598/2006 of 26 October 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1768/2006 of 30 November 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1954/2006 of 21 December 2006 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 64/2007 of 25 January 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 178/2007 of 22 February 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 349/2007 of 29 March 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 32,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 468/2007 of 26 April 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 594/2007 of 31 May 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 747/2007 of 28 June 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 890/2007 of 26 July 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1008/2007 of 30 August 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1116/2007 of 27 September 2007 fixing the export refunds on cereal-based compound feedingstuffs (Size: 34,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg.1555/2007 of 20 December 2007 fixing the export refunds on products processed from cereals and rice (Size: 42,8 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων