Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Poultry MeatRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 268/2004 of 16 February 2004 fixing the export refunds on poultry meat (Size: 96,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1164/2004 of 24 June 2004 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 28 June 2004 (Size: 38,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1603/2004 of 14 September 2004 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 15 September 2004 (Size: 37,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2131/2004 of 14 December 2004 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 15 December 2004 (Size: 35,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 264/2005 of 16 February 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 17 February 2005 (Size: 35,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 755/2005 of 18 May 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 19 May 2005 (Size: 35,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 939/2005 of 20 June 2005 amending the export refunds on poultry meat (Size: 31,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 959/2005 of 23 June 2005 amending the export refunds on poultry meat (Size: 31,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1106/2005 of 13 July 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 14 July 2005 (Size: 35,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1717/2005 of 19 October 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 20 October 2005 (Size: 34,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1874/2005 of 16 November 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 17 November 2005 (Size: 35,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1924/2005 of 24 November 2005 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 25 November 2005 (Size: 34,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 83/2006 of 18 January 2006 fixing the export refunds on poultry meat applicable from 19 January 2006 (Size: 35,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 213/2006 of 8 February 2006 fixing the export refunds on poultry meat (Size: 35,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 254/2006 of 14 February 2006 fixing the export refunds on poultry meat (Size: 34,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 406/2006 of 8 March 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 34,94 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 577/2006 of 7 April 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 34,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 745/2006 of 17 May 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1346/2006 of 12 September 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1495/2006 of 10 October 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1826/2006 of 12 December 2006 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 33/2007 of 16 January 2007 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 38,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 420/2007 of 18 April 2007 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 35,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 840/2007 of 17 July 2007 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 35,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1077/2007 of 19 September 2007 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 38,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg.1481/2007 of 13 December 2007 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 38,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 264/2008 of 19 March 2008 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 576/2008 of 19 June 2008 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 914/2008 of 18 September 2008 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1155/2008 of 20 November 2008 fixing the export refunds on poultrymeat (Size: 36,94 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων