Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι έχει δημοσιευθεί το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής Ενσωμάτωσης και Εναρμόνισης Δεδομένων (D.I.H.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, που αφορά τη συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, στην ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Ε.Τ.Κ.) μέχρι την ανάπτυξη των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο ΕΕ "ΕΔΕ" (8) ημερομηνίας 22/8/2019.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας