Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Την Παρασκευή 19.11.2021 στις 9:00 π.μ. θα γίνει στην Αποθήκη Δημοσίου του Τελωνείου Λάρνακας Δημόσιος Πλειστηριασμός.

Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ.7122 ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021. Aντίγραφο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα στην Αποθήκη του Τελωνείου Λάρνακας που βρίσκεται παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού Λάρνακας στις 16, 17, & 18 Νοεμβρίου 2021 μεταξύ των ωρών 09:00 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λάρνακας (τηλ. 24819256 και 24819262.).


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας