Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Καν. 609/2004 της 31ης Μαρτίου 2004, για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία (Μέγεθος: 152,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 618/2004 της 1ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 142,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 696/2004 της 15ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 302,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 901/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 302,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 967/2004 της 13ης Μαΐου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 55,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1036/2004 της 27ης Μαΐου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 55,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1089/2004 της 10ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1128/2004 της 17ης Ιουνίου 2004, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1089/2004 (Μέγεθος: 52,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1170/2004 της 24ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1226/2004 της 1ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1279/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1226/2004 (Μέγεθος: 52,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1303/2004 της 15ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 474/2008 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1374/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1442/2004 της 12ης Αυγούστου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1524/2004 της 26ης Αυγούστου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1585/2004 της 9ης Σεπτεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1618/2004 της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1585/2004 (Μέγεθος: 51,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1666/2004 της 23ης Σεπτεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1704/2004 της 30ης Σεπτεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2004 (Μέγεθος: 51,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1739/2004 της 7ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 55,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1772/2004 της 14ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1834/2004 της 21ης Οκτωβρίου 2004, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1772/2004 (Μέγεθος: 51,73 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1868/2004 της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 55,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1947/2004 της 11ης Νοεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2013/2004 της 25ης Νοεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2100/2004 της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2226/2004 της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 19/2005 της 6ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 87/2005 της 20ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 52,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 190/2005 της 3ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 269/2005 της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 364/2005 της 3ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 438/2005 της 17ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 498/2005 της 31ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 572/2005 της 14ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 656/2005 της 28ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 723/2005 της 12ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 802/2005 της 26ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 846/2005 της 2ας Ιουνίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 875/2005 της 9ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2005 (Μέγεθος: 53,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 907/2005 της 16ης Ιουνίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 957/2005 της 23ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2005 (Μέγεθος: 49,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1013/2005 της 30ης Ιουνίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1054/2005 της 5ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2005 (Μέγεθος: 49,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1124/2005 της 14ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1228/2005 της 28ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1315/2005 της 11ης Αυγούστου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1389/2005 της 25ης Αυγούστου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 50,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1462/2005 της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1490/2005 της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1462/2005 (Μέγεθος: 53,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1537/2005 της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1633/2005 της 6ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1591/2005 (Μέγεθος: 50,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1670/2005 της 13ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1726/2005 της 20ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2005 (Μέγεθος: 50,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1760/2005 της 27ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1828/2005 της 10ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,88 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1876/2005 της 16ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2005 (Μέγεθος: 50,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1918/2005 της 24ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1977/2005 της 2ας Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1918/2005 (Μέγεθος: 50,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2005/2005 της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2131/2005 της 22ας Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,97 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2160/2005 της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1918/2005 (Μέγεθος: 50,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 9/2006 της 5ης Ιανουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 71/2006 της 16ης Ιανουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 9/2006 (Μέγεθος: 49,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 93/2006 της 19ης Ιανουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 112/2006 της 23ης Ιανουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2006 (Μέγεθος: 49,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 164/2006 της 30ής Ιανουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2006 (Μέγεθος: 49,87 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 186/2006 της 2ας Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 201/2006 της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2006 (Μέγεθος: 50,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Kαν. 278/2006 της 16ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 328/2006 της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 278/2006 (Μέγεθος: 50,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. (ΕΚ) αριθ. 373/2006 της 2ας Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. αριθ. 397/2006 της 7ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 373/2006 (Μέγεθος: 49,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 446/2006 της 16ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 501/2006 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 446/2006 (Μέγεθος: 49,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 501/2006 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 446/2006 (Μέγεθος: 49,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 517/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 568/2006 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 616/2006 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 686/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 750/2006 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 820/2006 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,8 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 844/2006 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/2006 (Μέγεθος: 49,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 874/2006 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 54,13 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 924/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2006 (Μέγεθος: 49,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 979/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 53,88 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1004/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 47,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1073/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1106/2006 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1142/2006 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1213/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1246/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1213/2006 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 45,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1298/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1325/2006 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1298/2006 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 45,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1333/2006 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1298/2006 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 47,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1358/2006 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1427/2006 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1475/2006 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1496/2006 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1475/2006 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 45,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1566/2006 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1654/2006 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1727/2006 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1809/2006 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 48,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1947/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 19/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 47,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 58/2007 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 120/2007 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 53,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 174/2007 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 250/2007 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 343/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 464/2007 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 512/2007 της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 563/2007 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 662/2007 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 743/2007 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 47,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 820/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 852/2007 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 947/2007 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 49,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1004/2007 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,92 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1054/2007 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1086/2007 της Επιτροπής, της 19 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1054/2007 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1111/2007 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1192/2007 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 53,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1250/2007 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 54,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1308/2007 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 54,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν.1363/2007 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 54,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1442/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 53,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1551/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 53,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 17/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 88/2008 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 129/2008 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 142/2008 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του Καν. 129/2008 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 183/2008 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 225/2008 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 278/2008 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 326/2008 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 367/2008 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 409/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 474/2008 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 527/2008 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 568/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 527/2008 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 609/2008 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 658/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 50,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 711/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,99 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 758/2008 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 711/2008 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 791/2008 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 52,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 836/2008 της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 791/2008 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 844/2008 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 884/2008 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2008, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (Μέγεθος: 51,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 947/2008 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την αναστολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη που εξάγονται σε φυσική κατάσταση (Μέγεθος: 38,95 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας