Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGuidelines on Export and Exit - TAXUD/A3/0034/2010-27.10.2010 (Μέγεθος Αρχείου: 831,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠαράρτημα Α:XML Schemas (Μέγεθος Αρχείου: 30,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICS Κατευθυντήριες γραμμές για τις διασαφήσεις εισαγωγής και συνοπτικές διασαφήσεις TAXUD/2027/2009 rev1.1 (μόνο στα αγγλικά) (Μέγεθος Αρχείου: 252,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕCS Technical Specs main doc up to kel.19b (Μέγεθος Αρχείου: 477,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕCS Technical Specs APP A up to kel.19b (Μέγεθος Αρχείου: 88,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕCS Technical Specs APP B up to kel.19b (Μέγεθος Αρχείου: 146,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕCS Technical Specs APP C up to kel.19b (Μέγεθος Αρχείου: 92,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕCS Technical Specs APP D up to kel.19b (Μέγεθος Αρχείου: 118,77Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας