Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας έγιναν δέκτες πληροφοριών για διάπραξη απάτης μη καταβολής Φ.Π.Α. στην Κύπρο, αναφορικά με μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη και δηλώνονται στο Τμήμα Τελωνείων από μή εγγεγραμμένα στο Τμήμα Φορολογίας πρόσωπα.

Μέχρι τη διερεύνηση κάθε υπόθεσης, ζητείται η κατάθεση χρηματικής παρακαταθήκης για όλες τις πιο πάνω παραλαβές οχημάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση.

Το ποσό της χρηματικής παρακαταθήκης θα επιστρέφεται μετά το πέρας της σχετικής διερεύνησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οφειλή σε σχέση με το συγκεκριμένο όχημα.

Εναλλακτικά, υφίσταται η δυνατότητα για εναπόθεση του οχήματος σε Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση της διερεύνησης των υποθέσεων το συντομότερο δυνατό.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας