Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το καθεστώς της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο επιτρέπει την επεξεργασία στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μη κοινοτικών εμπορευμάτων, προκειμένου να υποβληθούν σε εργασίες που μεταβάλλουν το είδος ή την κατάστασή τους, χωρίς να υπόκεινται στους εισαγωγικούς δασμούς ή σε μέτρα εμπορικής πολιτικής και τη θέση των προϊόντων που προκύπτουν από τις εν λόγω εργασίες σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού καταβληθούν οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται μεταποιημένα προίόντα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον παρόντα οδηγό. ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016 ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο (Μέγεθος: 443,16 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας