Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Καν. 643/2004 της 6ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 163,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1166/2004 της 24ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 51,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1606/2004 της 14ης Σεπτεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 51,26 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1695/2004 της 30ής Σεπτεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 53,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2128/2004 της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 52,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 168/2005 της 31ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 50,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 280/2005 της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 50,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 752/2005 της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (Μέγεθος: 51,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1098/2005 της 13ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1524/2005 της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1714/2005 της 19ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1926/2005 της 24ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 220/2006 της 8ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 747/2006 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1343/2006 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1821/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 307/2007 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 49,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 689/2007 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 841/2007 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 53,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 921/2008 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 51,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1083/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 51,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1160/2008 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 51,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1479/2007 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 53,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 266/2008 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης (Μέγεθος: 50,36 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας