Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Την Παρασκευή 05/11/2021 από τις 9:00 μέχρι τις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των συστημάτων του Τμήματος Τελωνείων και ως εκ τούτου μεταξύ των ωρών αυτών δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα του ΘΗΣΕΑ και τα διευρωπαϊκά, τόσο στο περιβάλλον παραγωγής όσο και στο δοκιμαστικό περιβάλλον.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας