Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Στον παρόντα οδηγό οι ενδιαφερόμενοι θα βρείτε πληροφορίες για την προσωρινή εισαγωγή σκαφών αναψυχής από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Προσωρινή εισαγωγή σκαφών αναψυχής (Μέγεθος: 163,95 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας