Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ


Πληροφορείστε ότι το πρόβλημα εισόδου που παρουσιάστηκε στην εφαρμογή πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών του Τμήματος Τελωνείων, ήταν λόγω αναβάθμισης τους συστήματος.

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε απεγκατάσταση της υφιστάμενης εφαρμογής και εγκατάσταση της αναβαθμισμένης έκδοσης.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τις πιο πάνω διαδικασίες, περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο ‘ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ’ που βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του ΘΗΣΕΑ – «Τεχνικές Πληροφορίες».


Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας