Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Περιλαμβάνονται οι εγκύκλιοι που αφορούν τα Μηχανογραφημένα Συστήματα του Τμήματος Τελωνείων και αναφέρονται στους εταίρους του Τμήματος.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Θ (182) - 19/02/2021 - Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΕΕ (182) (Μέγεθος: 118,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (182) - 09/12/2020 - Ηλεκτρονική αίτηση βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων (Μέγεθος: 241,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (181) - 22/10/2020 - Αυτόματη αποδέσμευση απομαδοποιημένων εμπορευματοκιβωτίων (Μέγεθος: 880,3 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (180) - 01/09/2020 - Ηλεκτρονική πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Μέγεθος: 117,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (179) - 31/8/2020 - Διαδικασία πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών (Import System) του Τμήματος Τελωνείων από Εξωτερικούς Χρήστες _ Οικονομικούς Φορείς (Μέγεθος: 68,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (178) - 23/6/2020 - Λειτουργία Πύλης Πληροφοριών Τμήματος Τελωνείων - Customs Infogate (Μέγεθος: 53,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (177) - 11/5/2020 - Λειτουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Δελτίων Πληροφοριών ΙΝF για τα Ειδικά Καθεστώτα τελειοποίησης (Μέγεθος: 339,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (176) - 13/01/2023 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡ. 1 - Πληρωμές με τραπεζικά εμβάσματα στις εμπορικές τράπεζες (Μέγεθος: 921,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (175) - 2/4/2020 - Αυτόματη Αποδέσμευση Εμπορευματοκιβωτίων (Μέγεθος: 268,97 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (174) - 24/3/2020 - Ηλεκτρονική δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (C104Α-104Ο) (Μέγεθος: 187,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (173) -20/3/2020 - Ηλεκτρονική Διατύπωση για την απόδειξη ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων (Μέγεθος: 117,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (172) - 17/12/2019 - Διασύνδεση συστήματος εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES NT μέσω της ενιαίας θυρίδας της EE (EU Single Window) - Μετάβαση στο TRACES NT (Μέγεθος: 68,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (170) - 03/01/2022 - Διευκρίνιση Εγκυκλίου ΕΕ Θ(170) (Μέγεθος: 150,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (170) - 06/12/2019 - Απαλλαγή απο τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή/επανεισαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος. Επιβεβαίωση αριθμών ΦΠΑ στο διευρωπαϊκό σύστημα VIES (Μέγεθος: 222,79 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (169) - Καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του κεφαλαίου 87 [Συμπληρωματική Έγκύκλιος της Θ (168)] (Μέγεθος: 67,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (168) - 03/10/2019 - Καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του κεφαλαίου 87 (Μέγεθος: 161,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (163) - Εκτελωνίσεις εμπορικού χαρακτήρα με τη χρήση ειδικών εξουσιοδοτήσεων (Μέγεθος: 47,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (161) - Λειτουργία Ευρωπαϊκών Συστημάτων CDS και UUM (Μέγεθος: 249,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (160) - 13/01/2023 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡ. 1 - Πληρωμές με τραπεζικά εμβάσματα (Μέγεθος: 917,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (158) - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ -TARIC ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΜΜΕΟΣ ΓΚΟΥΑΡ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ Η΄ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (Μέγεθος: 194,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (153) - Διασλυνδεση συστήματος εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES μέσω της Ενιαίας Θυρίδας της ΕΕ(EU Single Window) για επαλήθευση των Κοινών Κτηνιατρικών Εγγράφων Εισόδου (πιστοποιητικών ΚΕΕ/ΚΚΕΕ/CVED) (Μέγεθος: 499,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (152) - Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης. (Μέγεθος: 173,39 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (145) - Διαδικασία εξαγωγής/επανεξαγωγής για είδη ψηλής αξίας (Μέγεθος: 109,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (137) - Λειτουργία Νέου Συστήματος Δηλωτικών Εισαγωγής (New Manifest System) (Μέγεθος: 779,98 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (131) - Πότε απαιτείται να κατατεθεί διασάφηση για τον τελωνειακό διακανονισμό των εμπορευάτων (Μέγεθος: 106,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (129) - Υποβολή διασαφήσεων εξαγωγής /επανεξαγωγής μέσω Ταχυδρομείου (Μέγεθος: 253,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (126) - Κωδικός χώρας καταγωγής των εμπορευμάτων στη διασάφηση Εξαγωγής/Επανεξαγωγής (Μέγεθος: 449,29 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (124) - Φορολογητέα αξία για σκοπούς φπα εισαγόμενων εναρμονισμένων προϊόντων που τέθηκαν σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη και μεταγενέστερα τίθενται σε ανάλωση (Μέγεθος: 66,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (119) - Ηλεκτρονική υποβολή των Διασαφήσεων Εξαγωγής (Μέγεθος: 730,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (114) - Λειτουργία Νέου Συστήματος Εξαγωγών (Μέγεθος: 176,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (111) - Ενσωμάτωση στο Taric ελέγχων αξιοπιστίας (Μέγεθος: 55,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (103) - Ηλεκτρονική υποβολή "Δηλωτικών Φορτίου (Μέγεθος: 60,03 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (99) - Καταχώρηση δεδομένων, νέων κωδικών με βάση τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 119(Ι)/2010 (Μέγεθος: 73,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (93) - Αριθμός αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EORI) - τρόπος επαλήθευσης του αριθμού (Μέγεθος: 85,17 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (92) - Δημοσίευση στοιχείων του EORI σε ιστοσελίδα της Ε.Ε. (Μέγεθος: 132,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (91) - Εγγραφή Κοινοτικών Οικονομικών φορέων για χορήγηση αριθμού EORI (Μέγεθος: 594,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (88) - Σύστημα Εγγραφής Οικονομικών Φορέων (EORI) (Μέγεθος: 2304,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (84) - Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης (Μέγεθος: 446,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (78) - Έλεγχος των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES). (Μέγεθος: 43,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (73) - Διασαφήσεις για ιδιωτικές εισαγωγές (Μέγεθος: 20,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (72) - Διασαφήσεις για ιδιωτικές εισαγωγές (Μέγεθος: 37,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (167) - 24/3/2020 - Ηλεκτρονική δήλωση για οχήματα που τελωνίστηκαν με απαλλαγή (Μέγεθος: 199,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (59) - Έντυπα τελ.1022 και τελ.1023 (Μέγεθος: 127,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (7) - Πλήρης Μηχανογράφηση Δηλωτικών Φορτίου -30/4/2004 (Μέγεθος: 117,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (6) - Πλήρης Μηχανογράφηση Εισαγωγών -30/4/2004 (Μέγεθος: 114,85 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (2) - Τελωνισμοί για πληρωμή μόνο του προτιμησιακού εισαγωγικού δασμού -24/4/2004 (Μέγεθος: 118,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Θ (1) - Υποχρεωτική καταχώρηση διασαφήσεων στο σύστημα ΘΗΣΕΑΣ (Μέγεθος: 132,27 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας