Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Αρ. 7/2015 - Πρόσκληση για προσφορά για την πώληση εμπορευμάτων και οχημάτων για επιτόπια κατανάλωση ή εξαγωγή (Μέγεθος: 704,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 1/2015 (Μέγεθος: 1641,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 2/2015 (Μέγεθος: 293,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 3/2015 (Μέγεθος: 595,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 3/2015- Παραρτήματα Ι και ΙΙ (Μέγεθος: 214,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 4/2015 (Μέγεθος: 512,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 5/2015- Έγγραφα διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων (Μέγεθος: 723,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 5/2015- Ανακοίνωση απόφασης μίσθωσης υπηρεσιών νομικών συμβούλων (Μέγεθος: 366,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 5/2015- Πίνακας Α: Στοιχεία προσφορών που υποβλήθηκαν (Μέγεθος: 289,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 5/2015- Πίνακας Β: Βαθμολογία (Μέγεθος: 345,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 5/2015- Πίνακας Γ: Συνολική Βαθμολογία (Μέγεθος: 238,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσφορά 6/2015- προσφορές για την πώληση αντίκων (Μέγεθος: 1163,75 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας