Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
ΚΔΠ 409/2004 - Καταμετρήσεις ενεργειακών προϊόντων σε υγρή, χύμα μορφή σε δεξαμενές ή δοχεία (τροποποιήθηκε με την ΚΔΠ 254/2015) (Μέγεθος Αρχείου: 172,33Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 409/2004 - Καταμετρήσεις ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών υγρής, χύμα (in bulk) μορφής σε δεξαμενές ή δοχεία (χωρίς την τροποπ. της ΚΔΠ 254/2015) (Μέγεθος Αρχείου: 328,1Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 354/2013 - Φορολογία οχημάτων και οικοσκευής Κύπριων Διπλωματικών Υπαλλήλων που επιστρέφουν στη Δημοκρατία-Τροποποιήθηκε η παρ. 2 με την ΚΔΠ 21/15 (Μέγεθος Αρχείου: 249,57Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 263/2014 - Όροι και προϋποθέσεις για άδεια κατασκευής μπύρας εκτός καθεστώτος αναστολής σε μικρό ζυθοποιείο με ετήσια παραγωγή μπύρας κάτω από 1000 εκατόλιτρα (Μέγεθος Αρχείου: 2235Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
ΚΔΠ 337/2014 - Απώλειες (φύρες) ενεργειακών προϊόντων (από 1/8/2014) καταργεί την ΚΔΠ 351/2008- τροποποιήθηκε με την ΚΔΠ 288/2015 (χωρίς την τροποποίηση) (Μέγεθος Αρχείου: 425,66Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας