Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Στον παρόντα οδηγό αναλύονται οι διατάξεις του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμου αρ. 133(Ι) του 2006. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις εξουσίες και υποχρεώσεις που έχει το Τμήμα Τελωνείων σε περίπτωση που έχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι εμπορεύματα παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης θα μάθετε τι μπορείτε να πράξετε για να διασφαλίσετε τέτοια δικαιώματά σας.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Συνοπτικός οδηγός Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Μέγεθος: 1854,61 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας