Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Τελωνείων έχουν καταχωρηθεί ανάλογα με το θέμα, ιδιαίτερα αυτά που έχουν υιοθετηθεί από την Κοινοτική Νομοθεσία και δε φέρουν αύξοντα αριθμό τελωνειακού εγγράφου.


Εικονίδιο Απαλλαγών
Εικονίδιο Απλουστευμένες διαδικασίες
Εικονίδιο Αποθηκών Προσωρινής εναπόθεσης
Εικονίδιο Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης
Εικονίδιο Άλλα τελωνειακά έντυπα με αύξοντα αριθμό
Εικονίδιο Άλλων θεμάτων
Εικονίδιο Δασμολόγιο-Καταγωγή-Δασμολογητέα Αξία
Εικονίδιο Διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων
Εικονίδιο Εγγυήσεων
Εικονίδιο Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΑΕΟ)
Εικονίδιο Ειδικού Προορισμού
Εικονίδιο Εισαγωγών
Εικονίδιο Ελευθέρων Ζωνών
Εικονίδιο Εμπορευμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Εικονίδιο Εξαγωγών
Εικονίδιο Επανεξαγωγής, Καταστροφής και Εγκατάλειψης
Εικονίδιο Επιστροφή/Διαγραφή Δασμών
Εικονίδιο Ιχνηλασιμότητα και χαρακτηριστικά ασφαλείας καπνικών προϊόντων
Εικονίδιο Μηχανογραφημένων Συστημάτων Τμήματος Τελωνείων
Εικονίδιο Προσωρινών Εισαγωγών
Εικονίδιο Σημεία Διέλευσης
Εικονίδιο Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή/επανεισαγωγή
Εικονίδιο Φόρων Κατανάλωσης

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας