Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις διαδικασίες εξαγωγικών επιστροφών στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΚΑΠ - Εξαγωγικές επιστροφές (Μέγεθος: 485,19 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας