Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
τελευταία ενημέρωση 27/3/2019

Α. Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος
Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος αρ. 94(Ι) του 2004, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 3849, στις 30.4.2004. Περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο κείμενο μεταξύ άλλων ορισμούς, διατάξεις, τελωνειακά καθεστώτα και άλλους τελωνειακούς προορισμούς, διαδικασίες, αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων και τις εξουσίες της Διευθύντριας και λειτουργών, τελωνειακή και άλλη οφειλή, ποινικά αδικήματα, τη δήμευση εμπορευμάτων κ.α.
Για το ενοποιημένο κείμενο του Τελωνειακού Κώδικα Αρ. 94(Ι)/2004 πατήστε εδώ.

Τροποποιήσεις του Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Αρ. 94(Ι)/2004
Α/Α
Αρ. Τροποποιητικού Νόμου
Αρ. Επίσημης Εφημερίδας - Ημερ. Δημοσίευσης
1
Νόμος αρ. 265(Ι)/2004ΕΕ 3939 της 31.12.2004
2
Νόμος αρ. 9(Ι)/2011 ΕΕ 4271 της 25.2.2011
3
Νόμος αρ. 18(Ι)/2022 ΕΕ 4879 της 4.3.2022


Β. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος
Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος αρ. 91(Ι) του 2004, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 3846Α, στις 29.4.2004. Ο εν λόγω Νόμος αναφέρεται στα προϊόντα που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης και περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο κείμενο μεταξύ άλλων ορισμούς, αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων, διαδικασίες επιβολής, καταβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, απαλλαγής και επιστροφής φόρων κατανάλωσης, διαδικασίες ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας εναρμονισμένων (ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καπνικών προϊόντων) και άλλων προϊόντων (π.χ. οχημάτων) τα οποία επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης κ.α.
Για το ενοποιημένο κείμενο του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004 (τελ. τροποποίηση Μάϊος 2023) πατήστε εδώ.

Τροποποιήσεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου Αρ. 91(Ι)/2004
Α/Α
Αρ. Τροποποιητικού Νόμου
Αρ. Επίσημης Εφημερίδας - Ημερ. Δημοσίευσης
1
Νόμος 208(Ι)/2004ΕΕ 3939 της 31.12.2004
2
Νόμος 245(Ι)/2004ΕΕ 3922 της 16.11.2004
3
Νόμος 262(Ι)/2004ΕΕ 3937 της 23.12.2004
4
Νόμος 126(Ι)/2005 (από 1.11.2005- 31.3.2006)ΕΕ 4045 της 1.11.2005
5
Νόμος 65(Ι)/2006ΕΕ 4082 της 14.4.2006
6
Νόμος 144(Ι)/2006ΕΕ 4096 της 7.11.2006
7
Νόμος 6(Ι)/2007ΕΕ 4110 της 9.2.2007
8
Νόμος 61(Ι)/2007ΕΕ 4127 της 6.6.2007
9
Νόμος 139(Ι)/2007 ΕΕ 4141 της 19.10.2007
10
Νόμος 140(Ι)/2007ΕΕ 4141 της 19.10.2007
11
Νόμος 156(Ι)/2007 (από 6.12.2007-31.3.2008)ΕΕ 4148 της 6.12.2007
12
Νόμος 22(Ι)/2008ΕΕ 4163 της 23.5.2008
13
Νόμος 39(Ι)/2008ΕΕ 4169 της 27.6.2008
14
Νόμος 64(Ι)/2008ΕΕ 4175 της 25.7.2008
15
Νόμος 91(Ι)/2008 (από 1.11.2008- 31.3.2009)ΕΕ 4180 της 29.10.2008
16
Νόμος 119(Ι)/2009 (από 6.11.2009-31.3.2010)ΕΕ 4219 της 6.11.2009
17
Νόμος 30(Ι)/2010ΕΕ 4237 της 31.3.2010
18
Νόμος 51Α(Ι)/2010ΕΕ 4245Α της 17.6.2010
19
Νόμος 119(Ι)/2010 ΕΕ 4264 της 10.12.2010
20
Νόμος 169(Ι)/2012 ΕΕ 4369 της 6.12.2012
21
Νόμος 186(Ι)/2012 ΕΕ 4372 της 21.12.2012
22
Νόμος 25(Ι)/2013 ΕΕ 4385 της 29.04.2013
23
Νόμος 42(Ι)/2013 ΕΕ 4390 της 31.05.2013
24
Νόμος 84(Ι)/2013 ΕΕ 4402 της 26.07.2013
25
Νόμος 110(Ι)/2013 ΕΕ 4404 της 9.9.2013
26
Νόμος 43(Ι)/2014 ΕΕ 4438 της 4.4.2014
27
Νόμος 89(Ι)/2017 (από 1/9/2017) ΕΕ 4611 της 12.7.2017
28
Νόμος 124(Ι)/2017 ΕΕ 4616 της 28.7.2017
29
Νόμος 128(Ι)/2017 ΕΕ 4619 της 22.9.2017
30
Νόμος 140(Ι)/2018 ΕΕ 4677 της 14.12.2018
31
Νόμος 39(Ι)/2019 ΕΕ 4693 της 22.3.2019
32
Νόμος 76(Ι)/2020 ΕΕ 4766 της 3.7.2020
33
Νόμος 19(I)/2021 ΕΕ 4814 της 8.3.2021
34 Νόμος 157(Ι)/2020 ΕΕ 4787 της 27.11.2020
35 Νόμος 21(Ι)/2022 ΕΕ 4876 της 04.03.2022
36 Νόμος 49(Ι)/2022 ΕΕ 4886 της 08.04.2022
37 Νόμος 71(Ι)/2022 ΕΕ 4893 της 02.06.2022
38 Νόμος 54(Ι)/2022 ΕΕ 4888 της 19.04.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟ 91(Ι)/2004 -τελευταία ενημέρωση 19.12.2018

Γ. Άλλη πρωτογενής Νομοθεσία

(α) Αρ. 61(Ι)/2018 - ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που παραβιάζουν Δικαιώματα διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 27.6.2018 (ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ Αρ. 133(Ι)/2006 - Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που παραβιάζουν Δικαιώματα διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006)

(β) Αρ. 63 (Ι)/2022 - Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022.

(γ) Αρ. 188(Ι)/2007- Νόμος που ενοποιεί και αναθεωρεί τους περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 1996-2004.

(δ) Αρ. 76(Ι)/2010 - ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 2010

(ε) Αρ. 70(Ι)/2014 - ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014

κ.α. (βλέπε πιο κάτω σχετικά αρχεία)Εικονίδιο Τροποποιητικοί Νόμοι

Σχετικά Αρχεία:
2004 enopoiimeno 20240214.pdf 91(Ι)/2004 - Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004-Ενοποιημένος (Μέγεθος Αρχείου: 2337.21Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
Πρωτόκολλο για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Μέγεθος Αρχείου: 15490.89Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
70(Ι)/2014 - ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 341.78Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
K.91(I)-annex-dec2018.pdf Πίνακας προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης (τελ. ενημέρωση 19/12/2018) (Μέγεθος Αρχείου: 406.4Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
91(Ι)/2004 - Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004 (με ισχύ μέχρι 31/3/2010) (Μέγεθος Αρχείου: 1293.48Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
3.2022.pdf 94(Ι)/2004 - Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004 (Μέγεθος Αρχείου: 453.32Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
113(Ι)/2004- ο Περί Πυροβόλων κα μη πυροβόλων όπλων Νόμος του 2004 (Μέγεθος Αρχείου: 936.87Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
133(Ι)/2006 - Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που παραβιάζουν Δικαιώματα διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006 (Μέγεθος Αρχείου: 229.14Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
188(Ι)/2007 - Ο Περί της Παρεμόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος που ενοποιεί και αναθεωρεί τους περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 1996-2004. (Μέγεθος Αρχείου: 4587.13Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
63(Ι)/2009 - Αρ. 53(Ι)/2009 - Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 (Μέγεθος Αρχείου: 1905.72Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
76(Ι)/2010 - ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 2010 (Μέγεθος Αρχείου: 3126.06Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
N. 2(III)/2015 - Ο περί της Σύμβασης για τον Κεντρικό Τελωνισμό όσον αφορά την Κατανομή των Εθνικών Εξόδων Είσπραξης που Παρακρατούνται κατά τη Διάθεση των Παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. (Κυρωτικός) Νόμος του 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 2849.35Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
N. 35(III)-2004.pdf 35(IIΙ)/2004 - Νόμος που κυρώνει την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύμβαση για την προσωρινή εισαγωγή (Μέγεθος Αρχείου: 4234.86Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
141(I)/2018 - Ο Περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Διώξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος (Μέγεθος Αρχείου: 714.38Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο
61(Ι)/2018 - Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που παραβιάζουν Δικαιώματα διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018 -27.6.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 311.02Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας