Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Σχέδιο παράδοσης και εξαγωγής αγαθών από μη κατοίκους της Δημοκρατίας
Επισκέπτες από το εξωτερικό μπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφεί ο Φ.Π.Α. για αγαθά τα οποία αγόρασαν στην Κύπρο από καταστήματα που χρησιμοποιούν το σχέδιο παράδοσης και εξαγωγής αγαθών.

Το σχέδιο καλύπτει αγαθά που αγοράζονται στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου και πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.·
  • προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή – ταξιδιώτη·
  • περιλαμβάνονται στις προσωπικές χειραποσκευές του επιβάτη τις οποίες μεταφέρει μαζί του· και
  • η αξία των αγαθών υπερβαίνει τα €50 για κάθε άτομο.

Από τις διατάξεις του υπό αναφορά σχεδίου εξαιρούνται οι πιο κάτω κατηγορίες αγαθών:
  • αγαθά για τα οποία απαιτείται άδεια εξαγωγής·
  • αγαθά που προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό* σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης.

* 'Εφόδια εξοπλισμού' θεωρούνται τα ενσωματούμενα ή χρησιμοποιούμενα σε κάθε μορφής μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης και ως αγαθά εφοδιασμού θεωρούνται τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα τροφοεφόδια των μέσων αυτών.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο τιμολόγιο μαζί με τα αγαθά στο Τελωνείο για πιστοποίηση της εξαγωγής στο σημείο και κατά το χρόνο της αναχώρησής του. Τα αγαθά πρέπει να εξαχθούν πριν το τέλος του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά τους.

Μετά την πιστοποίηση και την εξαγωγή των αγαθών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικώς το πιστοποιημένο έγγραφο στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει τον Φ.Π.Α. μόλις το παραλάβει.

Στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Έφορο Φ.Π.Α. να επιστρέφουν τον Φ.Π.Α. σε μετρητά στους επιβάτες κατά τη στιγμή της αναχώρησης.
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας