Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
ECS Export Control System
- Exit Summary Declaration (EXS) - EXS pilot system (testing environment)

The Pilot testing EXS System helps the Economic Operators to lodge Exit Summary Declarations (EXS), upload xml files and get familiar with the system.

The URLs is the following: http://exstest.customs.mof.gov.cy/EXSpilot/exs

In order to have testing credentials for login into the system you can send an e-mail to the CY helpdesk :

helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων