Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Όραμα: Το Τμήμα Τελωνείων να λειτουργεί ως ένας οργανισμός, ο οποίος θα βελτιώνεται και θα εξελίσσεται σε συνεχή βάση με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του.

Αποστολή του Τμήματος Τελωνείων είναι:

    • η συνεισφορά του στα δημόσια έσοδα με την αποτελεσματική είσπραξη των δασμών, φόρων και άλλων τελών, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
    • η προστασία της κοινωνίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης και καταστολής.
    • η διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
    • η αποτελεσματική αξιοποίηση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη σύγχρονη τεχνολογία για επίτευξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων.
Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα Τελωνείων σέβεται το νόμο και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία σωστά και με συνέπεια και σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Διευκολύνει τη γρήγορη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, το προσωπικό του είναι αμερόληπτο και τίμιο και υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις του με το κοινό.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας