English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
BREXIT- Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ

Ενημερωθείτε για τις διαβουλεύσεις που γίνονται αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση» επισκέπτοντας τις ιστοσελίδες
Task Force και DG TAXUD για το Brexit.

Πώς θα ετοιμαστείτε για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Επικαιροποίηση

15/10/2020 Το ΗΒ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του κείμενο σχετικά με τη λειτουργία των συνόρων του από 1 Ιανουαρίου 2020. Για ενημέρωση ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

17/9/2020  Στις ανακοινώσεις ετοιμότητας έχουν προστεθεί τα πιο κάτω θέματα που αφορούν (α) στην παραχώρηση δασμολογικών ποσοστώσεων τόσο με  βάση την αρχή της προτεραιότητας όσο και με το σύστημα των αδειών εισαγωγής και (β) στη διακίνηση όπλων:

Tariff rate quotas

Firearms

25/8/2020 Στις ανακοινώσεις ετοιμότητας έχει προστεθεί το πιο κάτω θέμα:

Trade in protected species


18/8/2020 Στις ανακοινώσεις ετοιμότητας έχουν προστεθεί τα πιο κάτω θέματα:

-Landing of fishery products

-Cultural goods (export and import)

-Intellectual property rights – customs enforcement

17/08/2020 Η πιο κάτω «Ειδοποίηση προς Ενδιαφερομένους» αφορά κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 (α) αναφορικά με την νομική κατάσταση μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31./12/20 και (β) αναφορικά με τους κανόνες εφαρμογής για τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη την λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/20.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/intellectual_property_enforcement_by_customs_en_0.pdf

6/8/2020 Από την 1/1/2021, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, στο υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας του ΗΒ και της ΕΕ και κατά συνέπεια των 27 Κρατών Μελών, θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ).

Προκειμένου ο επιχειρηματικός κόσμος και οι πολίτες να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες αλλαγές, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ανακοινώσεις ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τελωνειακά θέματα, όπου καθορίζονται τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Οι ανακοινώσεις ετοιμότητας μπορούν να ανακτηθούν ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Τελευταίες εξελίξεις (ενημέρωση 23/1/2020)

Σύμφωνα με όσα διαδραματίζονται τελευταία και μετά από αλλαγή της Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ) και ΗΒ κατέληξαν σε Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου 2019 (Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άρθρο 50, 17 Οκτωβρίου 2019). Με βάση την Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης ως νέα ημερομηνία εξόδου καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2020.

Η Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων έχει ήδη εγκρίνει την Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ ενώ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης της και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε τέτοια περίπτωση, από την 1η Φεβρουαρίου 2020 η Αναθεωρημένη Συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη, παρέχει την ευχέρεια εφαρμογής μιας μεταβατικής περιόδου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις συναλλαγές μεταξύ ΗΒ και ΕΕ, όπως ακριβώς εφαρμόζεται και σήμερα.

Εν τω μεταξύ, έχει δρομολογηθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ αναφορικά με τη Συμφωνία Μελλοντικής Σχέσης που θα διέπει τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών και θα ισχύσει μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα παρέχεται επικαιροποιημένη πληροφόρηση.

Με βάση τα πιο πάνω, οι τελωνειακές διαδικασίες μετά την 1η Φεβρουαρίου θα είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τρέχουσες μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύει το ΗΒ σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από 1 Ιανουαρίου 2021

Το ΗΒ έχει δημοσιεύσει τα στάδια των ελέγχων που θα διεξάγει σε προϊόντα τα οποία θα εισάγονται στο έδαφος του από την 1 Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, οι έλεγχοι θα εφαρμοστούν σταδιακά όπως φαίνεται στη δημοσίευση την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Έχει δημοσιευτεί επίσης το Δασμολόγιο του ΗΒ (UK Global Tariff) το οποίο θα αντικαταστήσει το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ από τη 1 Ιανουαρίου 2021, αμέσως μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου . Για να δείτε το δασμολόγιο του ΗΒ πατήστε εδώ.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, (άρθρο 50)

Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

Αναθεωρημένη Πολιτική Διακήρυξη

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Επεξηγηματικός οδηγός για την Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις της Επιτροπής σχετικά με το Brexit (ελληνικά)

Ερωτήσεις-Απαντήσεις της Επιτροπής σχετικά με το Brexit - Questions-Answers of the Commission regarding Brexit (αγγλικά)

Σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (HB) για την εφαρμογή ελέγχων κατά την εισαγωγή στο ΗΒ προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Gov.uk

Προσέγγιση του ΗΒ αναφορικά με τους συνοριακούς ελέγχους (UK Government’s approach to border controls)

Δασμολόγιο του ΗΒ από 1/1/2020 (UK Global Tariff)

Getting ready for the end of the transition period


Υπηρεσία Europe Direct- χωρίς χρέωση κλήση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 για διάφορα θέματα (περιλ. θεμάτων Brexit)
Το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας Europe Direct που απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς στα ΚΜ ΕΕ, έχει πρόσφατα ενισχυθεί με εμπειρογνώμονες σε θέματα Brexit.

Η υπηρεσία Europe Direct είναι προσβάσιμη στο κοινό, σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, από όλα τα ΚΜ της Ένωσης με κλήση χωρίς χρέωση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11. Επί τούτου σημειώνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση μη συντεταγμένης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη και από το ΗΒ, με δωρεάν κλήση στον ίδιο αριθμό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2019.

Πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας του (εργάσιμες ημέρες, 9:00-18:00 ώρα Βρυξελλών), το τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί και τα Σαββατοκύριακα, μεταξύ 9:00-18:00 Βρυξελλών, ειδικά για θέματα Brexit, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.

Προηγούμενη πληροφόρηση:

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ -Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit - Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσεις


- “Λίστα ελέγχου Εμπορευομένου” and “Brexit - Τελωνειακός Οδηγός για επιχειρήσεις"

- Ανακοίνωση Τύπου- Βρυξέλλες, 18/2/2019

- Ανακοινώσεις σε όλες τις ηλεκτρονικές επαφές (e-mail)

- Βίντεο στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mLwdwtjlcZg

- Eπεξηγηματικός Oδηγός για τη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ

- Tελευταία επικαιροποίηση εγγράφου: 5/4/2019 - Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ - τελωνειακές διαδικασίες


ενημέρωση 18/4/2019: ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/584 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, 11/4/2019 για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50(3) της ΣΕΕ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ ως τις 31/10/2019. Ωστόσο, παύει στις 31 Μαΐου 2019 σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διενεργήσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την αποχώρηση έως τις 22 Μαΐου 2019.

τελευταία επικαιροποίηση 3/2/2020
Σχετικά Έγγραφα:
Εικονίδιο ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/… σε συμφωνία με το ΗΒ της … για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50(3) της ΣΕΕ -22/3/2019
Εικονίδιο Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Ερωτήσεις – Απαντήσεις, 5.4.2019
Εικονίδιο Guidance Note- Withdrawal of the UK and aspects of excise in relation to movement of goods ongoing on the withdrawal date
Εικονίδιο Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ - τελωνειακές διαδικασίες- τελ. επικαιροποίηση 5.4.2019
Εικονίδιο Guidance document on customs related matters of the UK withdrawal in case of no deal
Εικονίδιο Eπεξηγηματικός οδηγός για τη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων